Plaatsing nieuwe ondergrondse containers

De gemeente Delft wil het huisvuil meer gescheiden gaan inzamelen, het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Nieuw is daarbij onder andere dat plastic, metalen blikjes en drankkartons (PMD) samen afgevoerd kunnen worden. De standaard aanpak voor laagbouw in Delft wordt dan:

  • Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 2 weken.
  • PMD hiervoor 240 liter kliko, legen 1 X per 2 weken.
  • Papier hiervoor 240 liter kliko, legen 1 x per 4 weken.
  • Glas en textiel net als nu zelf naar wijkcontainer brengen.
  • Restafval zelf naar wijkcontainer brengen.

Veel huizen in de binnenstad beschikken niet over de mogelijkheid om de benodigde drie kliko’s te bergen. BBN heeft daarom aan de gemeente voorgesteld meer ondergrondse containers te plaatsen waar de bewoners zelf hun afval in kunnen doen. Dit voorstel is beproefd op De Raam en in het appartementencomplex in de voormalige TU bibliotheek. De bestaande verzamelcontainers ten behoeve van het appartementencomplex zijn voor de proef herbestemd voor de afvalstromen GFT, PMD en Restafval. Tevens zijn er twee bovengrondse containers bijgeplaatst op Raam hoek Doelenstraat.

De proef bleek een succes en de situatie is omgezet naar permanent. Daarom worden volgende week dinsdag 16 januari de lelijke bovengrondse containers vervangen door ondergrondse containers. Om de containers te plaatsen zal mogelijk een deel van de straat in verband met veiligheid worden afgezet.

BBN streeft ernaar dat er meer, bij voorkeur ondergrondse, vuilcontainers in onze buurt komen waar menen die thuis geen kliko’s kunnen bergen hun afval in kunnen weggooien. 

Heeft u vragen over de vervanging van de containers of het gebruik van de nieuwe containers? Dan kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum van Avalex via tel. 0900-0507 of via mail: info@avalex.nl. Het Klantencontactcentrum van Avalex is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur.

update 19 januari:
De containers zijn geplaatst, zie onderstaande foto
containers

geplaatst op 11 januari 2018