Ontheffingsregeling onvindbaar op delft.nl

De gemeente heeft in het voorjaar aangekondigd een vrachtwagenverbod in te stellen voor Rietveld, en Vlamingstraat. Dit is mede op verzoek van BBN. Daar zijn wij dus blij mee. Het kan echter voorkomen dat een vrachtwagen op Rietveld of Vlamingstraat moet zijn voor een verhuizing of voor werkzaamheden. Hiervoor moet een ontheffing gegeven kunnen worden. Bijkomend voordeel van een ontheffing is dat daarin voorwaarden opgenomen kunnen worden die de verkeersveiligheid bevorderen en de kans op schade doen afnemen.

BBN heeft bezwaar aangetekend tegen de verkeersbesluiten om het Rietveld en de Vlamingstraat gesloten te verklaren voor vrachtauto’s. Wij hebben bezwaar aangetekend omdat er volgens onze informatie geen ontheffingregeling zou bestaan.

Onze informatie was enerzijds gebaseerd op de website van de gemeente www.delft.nl, in het bijzonder de onderwerpen:

  • Inwoners/Bereikbaar_Delft/Vrachtverkeer/Voertuigbeperkingen
  • Inwoners/Gemeente_en_democratie/Bestuur/Regels_en_verordeningen

en anderzijds op navraag bij het Klant Contact Centrum.

Bij de behandeling van ons bezwaarschrift bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften bleek uit het verweerschrift van de gemeente Delft dat er wel een ontheffingsregeling bestaat en wel de Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV voor Delft. Het bezwaar is daarom ongegrond verklaard.

Regelgeving heeft alleen zin als die relatief eenvoudig door de burger te vinden is. In dit geval had het kunnen vinden van de beleidsregels op de website van de gemeente ook ertoe geleid dat wij geen bezwaar hadden aangetekend. Dit had veel tijd (en dus gemeentegeld) gescheeld, in het bijzonder bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften en bij verschillende gemeenteambtenaren.
Het actueel houden van www.delft.nl kan dit soort verspillingen voorkomen. Daarom hebben wij het college van B & W verzocht de ontheffingsregeling op www.delft.nl te plaatsen. Voor de volledige brief klik hier.

 

 

geplaatst op 29 augustus 2015