Nieuwe eigenaar Artilleriemagazijn Paardenmarkt 1 verzamelt ideeën

binnenterrein Paardenmarkt 1

Het voormalige Artilleriemagazijn aan de Paardenmarkt 1 te Delft is verkocht door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en heeft sinds 20 juni 2013 een nieuwe eigenaar. In het kader van de toekomstige functie van het complex en het geven van een juiste bestemming aan het complex is juli 2013 een bijeenkomst georganiseerd waarbij verschillende ideeën konden worden ingebracht.

Randvoorwaarden

Een belangrijk gegeven is dat er, voor zover bekend, nog geen ideeën en of bestemmingen definitief zijn vastgelegd. Wel is (en blijft) het complex rijksmonument, wat belangrijke randvoorwaarden stelt aan de herontwikkelingsmogelijkheden. In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan binnenstad, heeft het gebied een gemengde bestemming gekregen; de bestemming 'Gemengd – Creatief Grachtengebied'. Dat betekent dat– binnen de bestaande bouwvolumes - zowel wonen, dienstverlening, kantoor en bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Hiernaast zijn ook culturele en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Functies zoals horeca van categorie 1 of 2, detailhandel, een hotel en een parkeergarage zijn niet mogelijk volgens het huidige bestemmingsplan. Om die mogelijk te maken zal de gemeente een nieuw ‘postzegelbestemmingsplan’ moeten maken, met de nodige waarborgen voor de omwonenden.

 

ingang Paardenmarkt 1

Ideeën spuien

De bijeenkomst werd gehouden op 14 juli 2013 waarbij genodigden onder genot van een hapje en een drankje konden praten en discussiëren over de bestemming van de verschillende gebouwen op het voormalige Artilleriemagazijn. Verschillende partijen waren uitgenodigd waaronder bewoners, ondernemers en (oud) topmensen uit het bedrijfsleven. Bij aankomst kreeg men een plattegrond van het terrein en de bijbehorende afmetingen van de verschillende gebouwen. Op deze plattegrond kon men aan de hand van tekeningen, schetsen en geschreven uitleg verschillende ideeën presenteren. De verschillende gebouwen waren opengesteld voor bezoekers zodat zij ook daadwerkelijk een indruk kregen van de afmetingen van de gebouwen.

Onder de ingebrachte ideeën bevonden zich veelal combinaties van horeca (restaurant, hotel en/of bed & Breakfast), bedrijfs- en vergader annex conferentieruimtes, wonen en het openstellen van de binnenplaats voor bezoekers waarbij het creëren van een ‘groen’ hofje of parkje een mooie toevoeging zou zijn op de meer commerciële invulling van de diverse gebouwen. Bij het creëren van meer groen bevonden zich ideeën voor een moestuin, kruidentuin (voor restaurant) en theetuin.

Met betrekking tot de bedrijfsruimtes waarbij de grootte van de toekomstige ruimtes nog volledig onbekend is werd gesproken over het aantrekken van innovatieve (startende) kleine bedrijfjes op o.a. technisch, creatief en ambachtelijk vlak.

De bijeenkomst werd goed bezocht en de deelnemers hebben tientallen ideeën ingeleverd in de ‘ideeënbus’.

Vervolg

De komende periode zal de nieuwe eigenaar in overleg gaan met de gemeente en verder praten over het toekomstig gebruik van het complex. Het is de intentie om niet overhaast beslissingen te nemen en goed na te denken over de invulling van dit unieke stukje Delft.

Positieve indruk

Voor ons als bewoners zijn we blij met deze start van de herontwikkeling van het complex. We hopen dat deze open houding, en de bereidheid te luisteren naar de belangen en de ideeën van de omwonenden ook in het vervolg van het traject de grondhouding zullen blijven. Dan wordt hoogstwaarschijnlijk een situatie gecreëerd die voor verschillende (Deltse) partijen een meerwaarde kan bieden.

 

geplaatst op 03 augustus 2013