Hulp gezocht: bestuurlijk/juridische kennis

water

In 2017 wordt gestart de beëindiging van de grondwateronttrekking op de DSM-locatie. Dit zal leiden tot verhoging van de grondwaterstand in Delft. Het stijgen van het grondwaterniveau kan leiden tot overlast en schade aan de huizen en terreinen in de binnenstad. Wie wil zijn kennis ter beschikking stellen?

De BBN werkgroep Water is in overleg met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland over een dusdanige beëindiging van de onttrekking opdat de schadelijke effecten voor de binnenstad zo klein mogelijk zijn. Wij zoeken voor onze werkgroep nog iemand met bestuurlijk/juridische kennis op het gebied van grondwater/wateroverlast. Als je wilt meedoen, reageer dan s.v.p. via het contactformulier op de site.

geplaatst op 04 april 2015