Evaluatie kentekenherkenning bij toegang autoluwplus

 

In juni vorig jaar zijn de pollers bij de toegangen tot het autoluwplusgebied vervangen door kentekenherkenning. De gemeente heeft de vervanging geëvalueerd. Hiertoe heeft de gemeente drie hoofdvragen geformuleerd. De vragen met bijbehorende antwoorden zijn:

  • Is er meer of minder verkeer in de binnenstad. Uit vergelijking van de huidige situatie met een nulmeting uit 2015 blijkt dat sinds de invoering van kentekentoegang de hoeveelheid verkeer dat de binnenstad inrijdt vrijwel gelijk is gebleven. Ook het aantal verstrekte ontheffingen voor toegang tot de binnenstad is nagenoeg gelijk gebleven.
  • Is het systeem gastvrijer. Door kentekentoegang worden aanrijdschades aan pollers en voertuigen voorkomen. Hierdoor wordt de binnenstad als meer gastvrij ervaren. Met het verwijderen van de pollers zijn er geen opstoppingen meer bij de toegangen tot de binnenstad, maar rijden automobilisten nu wel makkelijker en vaker zonder ontheffing de binnenstad in. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de ontvangers van de waarschuwingsbrief zich niet bewust zijn van dat zij een overtreding hebben begaan. Het handhavingsbeleid, waarbij alle overtreders bij een eerste overtreding een waarschuwingsbrief ontvangen, wordt als gastvrij ervaren.
  • Is het goedkoper. Met de invoering van kentekentoegang blijft het autoluwe karakter van de binnenstad behouden tegen lagere kosten

De evaluatie maakt een degelijke indruk. Toch zagen wij reden om op een drietal punten schriftelijke te reageren richting het college. De punten zijn de volgende.

  1. Bebording bij toegangen: Volgens de evaluatie moet de herkenbaarheid van het autoluwplusgebied vergroot worden onder andere door het plaatsen van meer zichtbare en duidelijke bebording bij de toegangen van het gebied. Dit is een goed idee. In het autoluwplusgebied, een voetgangersgebied, wordt vaak veel te hard gereden zowel door auto’s en motorfietsen als door brommers, snorfietsen en fietsen, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Blijkbaar realiseren deze verkeersdeelnemers zich niet dat zij te gast zijn in het autoluwplusgebied. Wij hebben daar recent de brief Te hard rijden in het autoluwplusgebied over gestuurd aan het college. Bij het aanpassen van de bebording bij de toegangen moet tevens duidelijk aangegeven worden dat de hiervoor genoemde verkeersdeelnemers in dit voetgangersgebied te gast zijn en moet duidelijk de maximaal toegestane snelheid worden aangegeven, bijvoorbeeld door borden ‘max 15 km/u’ (zoals in de kern van Den Haag) bij de toegangen te plaatsen. Tevens adviseren wij regelmatig een flyeractie te houden gericht op het gewenste gedrag in dit voetgangersgebied.
  2. Vaste ontheffingen voor taxi’s. In de evaluatie wordt het voorstel gedaan dat taxibedrijven een vaste ontheffing kunnen krijgen in plaats van het aanvragen van een ontheffing per bezoek. Wij vrezen dat hierdoor taxi’s in de verleiding komen om het autoluwplusgebied als doorgangsgebied te gebruiken om van het ene naar het ander deel van de binnenstad te komen of om de binnenstad als doorgangsgebied te gebruiken om van de ene naar de ander kant van Delft te komen. Dit leidt tot onnodige verkeersbewegingen in het autoluwplusgebied. Daarom wijzen wij dit voorstel af.
  3. Overlast door brommers, snorfietsen en motorfietsen: Ook voor brommers, snorfietsen en motorfietsen geldt dat zij slechts toegang hebben tot het autoluwplusgebied met een ontheffing. Aan de rand van het gebied is een aantal camera’s voor kentekenherkenning geplaatst, zie het kaartje in de bijlage. Deze zijn gericht op het autoverkeer. Er zijn echter veel toegangen die door brommers, snorfietsen en motorfietsen gebruikt kunnen worden na het negeren van de daar geplaatste verbodsborden. In de praktijk gebeurt dit ook vaak, vooral in het noordelijk gedeelte. Dit wordt gedaan of om het autoluwplusgebied zelf te kunnen bezoeken of om het als doorgangsgebied te kunnen gebruiken. Dit geeft veel overlast en is gevaarlijk, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Een oplossing hiervoor is het ook plaatsen van camera’s voor kentekenherkenning bij de door brommers, snorfietsen en motorfietsen gebruikte “sluiptoegangen”. In het inmiddels aangenomen raadsvoorstel Zondagavondregulering parkeren binnenstad verlengen, referte d, wordt de zondagavondregulering in de binnenstad per 1 september 2017 verlengd van 12:00 tot 18:00 uur naar 12:00 tot 24:00 uur. Het positief saldo van de verlenging bedraagt volgens Nota Tussentijdse evaluatie parkeren, referte, ca. € 125.000,- per jaar (€ 25.000,- parkeren op pleinen en € 100.000,- parkeren in garages). Naar onze mening ontstaat hierdoor voldoende financiële ruimte voor de voor de jaarlijkse kosten van de extra camera’s. Dit laatste zal wellicht onderdeel moeten uitmaken van de bespreking van de Kadernota in juni dit jaar.

Voor de hele evaluatie klik hier

Voor onze brief aan het college klik hier

geplaatst op 07 juni 2017