Evaluatie evenementenbeleid: voortgang

Donderdag 9 juli vond de slotbijeenkomst plaats met afgevaardigden van belangengroepen in het kader van de voorbereiding van de bijstelling van het evenementenbeleid van de gemeente. Ook de bewonersverenigingen in de binnenstad zijn hierbij betrokken.

Op basis van eerdere bijeenkomsten met als thema 'geluid, frequentie en locaties' zijn 5 onderwerpen gepresenteerd die bij de bijstelling gaan worden meegenomen. Het gaat om communicatie over evenementen, het vergunningsproces, geluid van evenementen, de zogenaamde locatiematrix (waar mogen evenementen plaatsvinden) en toezicht en handhaving.

De gemeente is nu aan zet, om een concept te maken voor het nieuwe evenementenbeleid. Aan het einde van de zomer zal dit concept verschijnen, en zal het aan de verschillende belanghebbenden en de Stichting Centrum Management Delft worden voorgelegd voor reacties. Op basis daarvan zal een voorstel in het college worden behandeld en vastgesteld; dit gaat dan ter informatie naar gemeenteraad.

De uitwerking zal dan in september gaan plaatsvinden; hiervoor zal een klankbordgroep worden ingesteld.

 

 

geplaatst op 18 juli 2015