DSM niet verantwoordelijk voor grondwaterproblemen Delft?

dsm logo

Gisteren gleed DSM Delft nieuws in onze brievenbus. Dit is een halfjaarlijkse uitgave van DSM Delft voor omwonenden, (oud)medewerkers en gebruikers van de locatie DSM Delft. Ons viel op een artikel op bladzijde twee met de kop “DSM is geen partij in grondwaterkwestie” (zie onderaan dit bericht het hele artikel). DSM reageert hiermee op een brief van de gemeente Delft aan het Hoogheemraadschap van Delfland . In deze brief wordt bepleit dat het Hoogheemraadschap blijft deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling beheer grondwater onttrekking Delft noord .

In het artikel in DSM nieuws wordt de visie gegeven van de DSM locatiedirecteur Frank Teewisse. Deze visie luidt in het kort als volgt. DSM onttrok op basis van een vergunning verleend door de provincie Zuid-Holland 12,5 miljoen m3 grondwater per jaar. Vanaf 2004 had DSM dit grondwater niet meer nodig. De provincie, de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland drongen er bij DSM op aan het oppompen voort te zetten, omdat anders de regio wateroverlast zou gaan ondervinden. “We hebben ondertussen aan de rechter gevraagd of een vergunning recht geeft op een bepaalde activiteit of dat die een plicht wordt” vertelt Teewisse. De rechter bepaalde in 2007 dat het een recht was en geen plicht. De verantwoordelijkheid voor het oppompen, inclusief het eigendom van de installaties, ging over naar de ‘gemeenschappelijke regeling’ van de provincie, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft. “Daarmee was voor DSM de kous af” stelt Teewisse vast.

In 2000 hebben wij van Binnenstad Noord aan de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet gevraagd om over de grondwateronttrekking DSM een Nader advies als bedoeld in art. 39 GWW uit te brengen. In het advies van de Commissie staat: “Het aandeel van DSM-Gist in de zakking van het maaiveld ligt tussen de 10 en 40% van de totale zakking van het maaiveld met gemiddeld 37 cm vanaf 1916. Gelet op de grootte van dit aandeel is de commissie van mening dat de ondervonden vochtproblematiek mede wordt veroorzaakt door de grondwateronttrekking van DSM-Gist.”

DSM vindt dat zij na bijna 100 jaar grondwater onttrekken er gewoon mee kunnen stoppen en dat de gevolgen voor anderen zijn. Dit getuigt van weinig ethisch ondernemen. Dit staat ook in schril contrast tot wat er op de website van DSM onder het kopje 'In de regio' staat: “DSM Delft wil een actief lid van de Delftse samenleving zijn en een goede buur voor de mensen die dicht bij het bedrijf wonen en werken”.

Het zou overigens nog interessant zijn een parallel te trekken met het aardbevingsrisico’s door de aardgasonttrekking in Groningen. Daar is de NAM degene die – als concessiehouder – de schade moet betalen aan particuliere woningen (en gemeentelijk bezit). Is volgens deze parallel DSM niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan?

Wij wensen de gemeente Delft veel succes bij het overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland en DSM bij het gemeenschappelijk oplossen van het grondwaterprobleem.

geplaatst op 29 november 2015