In de gracht, uit de gracht

ln de grachten van Delft verdrinken veel katten. De dierenambulance houdt het aantal verdronken/aangetroffen katten in de grachten bij. Ook jonge watervogels verdrinken als gevolg van het ontbreken van plekken om te rusten. Een aantal bewoners heeft daarom het initiatief genomen om een uitstapplek voor katten en vogels te ontwikkelen.

Willeke van de Groep, bewoner van de  Voorstraat, heeft over dit  initiatief “In de gracht, uit de gracht” verteld op onze BBN-bijeenkomst van 14 juni 2017.

Daarnaast is, om ook een bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit en plekken te creëren voor vissen, in overleg met het Hoogheemraadschap, gezocht naar een oplossing om ook plantengroei mogelijk te maken. De bewoners hebben een ontwerp gemaakt van gecoat cortenstaal met het logo van Delft. Aan de onderzijde is een mat bevestigd waar vissen kunnen schuilen.

Als pilot worden tien "Delftse Wallies" geplaatst in de Voorstraat. ln maart 2018 zullen deze voorzieningen aan de kademuur van de Voorstraat worden bevestigd. Een mooi initiatief!

wallie

geplaatst op 27 februari 2018