Belang bomen bij klimaatadaptatie

Tijdens de ALV hebben wij gesproken over de wens tot het hebben van bomen met grote, volle kruinen in onze buurt. Niet alleen omdat het algemene gevoel is dat deze veel mooier zijn dan de iepen met een smalle kroon die momenteel gebruit worden, maar ook omdat bomen met grote, volle kruinen meer bijdragen aan een klimaatbestendige stad. We willen ons sterk gaan maken richtng gemeente en politiek voor het kiezen van bomen die echt bijdragen aan een meer klimaatbestendige stad.

Voor wat betreft het laatste: de Bomenstichting Den Haag heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een presentatie gegeven (klik hier) over de rol van bomen in een klimaatbestendige stad. Het gaat over een andere benadering van de waarde van een boom. De klassieke manier is dat deze bepaald wordt door de onderhoudskosten (aan boom en aan wegdek door wortelvorming) en afschrijving. Maar er is meer, en in toenemende mate is hier oog voor: het gaat om de zogenaamde ecosysteemdiensten van een boom en de daarmee samenhangende baten.

Men doelt dan op het leveren van zuurstof, het opnemen van CO2 en NOx, het drinken van water door bomen (met effect op grondwaterstand), het dempen van temperatuur (tegengaan van hittestress), het verbeteren van luchtkwaliteit. In bovengenoemde presentatie worden deze baten van de boom ook in geld uitgedrukt.

En dan zorgen mooie bomen ook nog eens voor een positief effect op de waarde van vastgoed; prettig voor bewoners maar ook voor de overheid via de extra OZB-inkomsten.

Een interessant perspectief wat BBN betreft. Hoe kunnen we die ecosysteemdiensten vegroten in het belang van de leefbaarheid? Hoe voorkomen we dat een korte termijn fixatie op beperking van onderhoudskosten de kans mist deze baten te optimaliseren?

geplaatst op 18 april 2018