BBN en Prinsenhofplannen

Over de plannen voor het Prinsenhof en zijn directe omgeving is nogal wat te doen. Om het grote bedrag dat hiermee gemoeid zou zijn, de vraag of verzelfstandiging van het museum wel nodig is, of 100.000 bezoekers per jaar wel noodzakelijk zijn en de consequenties van de verbouwingsplannen waaronder herinrichting van de Prinsenhoftuin en het Agathaplein. Er zit spanning tussen de beleving van de openbare ruimte en de omzetmaximalisatie van het museum.

Diverse leden hebben gevraagd wat de mening is van BBN over de plannen. Het Prinsenhof en het Agathaplein liggen buiten het gebied van BBN en de plannen hebben geen directe uitstraling op het BBN-gebied. Daarom heeft BBN hier geen formele mening over en zal daarom ook geen actie ondernemen. Wel kijken we met aandacht naar de eventuele kosten van een meer dan noodzakelijke ingreep (zie raad wil drie scenario's voor Prinsenhof, klik hier); we kunnen ons ook plekken in ons deel van de binnenstad bedenken waar een investering op zijn plaats is.

Het bij de plannen te volgen participatietraject volgen wij ook nauwlettend. Hiervoor gebruikt de gemeente het zogenaamde Delfts Doen! Dit is het door de gemeente ontwikkelde stappenplan voor inspraak bij ruimtelijke ordeningprojecten, zie ook hier.

Onze eerdere ervaring met Delfts Doen! was dat de gemeente het stappenplan niet volgde en dat daardoor de mening van de burger niet uit de verf kwam. De gemeente heeft aangegeven nog bezig te zijn te leren om te gaan met het stappenplan. BBN wil de gemeente graag helpen te leren.

In het kader van de van de participatie heeft de gemeente een korte enquête uitgeschreven waarin de burger zijn mening kan geven over de herinrichting van de buitenruimte rond het Prinsenhof zoals openmaken Prinsenhoftuin, gebruik Agathaplein en sloop poort bij huidige ingang van het museum. U kunt de enquête invullen tot 1 september. Van harte aanbevolen.

Voor de enquête klik hier.

Voor nadere informatie over het plan, zie de ruimtelijke toekomstvisie en een toelichting op de site van de gemeente.

Er kan ook een petitie worden getekend waarin B&W van Delft, De Delftse Gemeenteraad en de directie van het Museum Prinsenhof worden gevraagd om alle werkzaamheden rond de huidige visie voor de verbouwing van Museum Het Prinsenhof, Waalse kerk, Agathaplein en Prinsentuin te beëindigen en helemaal van vooraf aan te beginnen met actieve inbreng van de inwoners van Delft. Voor de petitie klik hier

plan

 

geplaatst op 04 augustus 2018