Recente reacties

3 jaar 11 maanden ago
BBN i.o. en voorlopig bestuur
Toch wel handig om bovenstaande mededeling op een duidelijke plek op de website te zetten zodat je vrij snel de namen van de bestuursleden kan vinden, b.v. onder tabblad "Wie zijn wij" . Ik heb er nu wel even naar moeten zoeken. Ik wist het wel, maar voor al die nieuwe leden is het misschien ook wel aardig om dit te weten. Een datum bij stukken maakt het nog wat overzichtelijker.
3 jaar 12 maanden ago
Planning bestrating: toelichting
Werkzaamheden aan straat en leidingen geven ongemak. In de eerste plaats voor de aanwonenden, maar ook voor anderen in de buurt. De bewoners van Rietveld en Vlamingstraat zijn betrokken bij het inrichtingsontwerp en de uitvoeringsplanning. Planning en fasering zijn gericht op minimale projectduur en overlast. Aantal parkeerplaatsen buiten gebruik: Fase 1 Vlamingstraat: 10. Fase 2 Rietveld: 20. Fase 3 Vlamingstraat: 15. Fase 4 Rietveld: 10. Hele project Oostplantsoen: 5 plaatsen voor opslag en een keet. Er is overlap van de fasen omdat de twee aannemers elkaar afwisselen, werken op twee locaties tegelijk levert tijdwinst op.
3 jaar 12 maanden ago
Planning bestrating
Eerst doe je de Vlamingstraat, als het werk daar halverwege is sluit je ook het Rietveld half af, dat zijn totaal ongeveer 60 parkeerplaatsen voor bewoners. De aannemer mag dan op het oost-plantsoen nog 10 parkeerplaatsen innemen voor de opslag van zijn spullen. (hoe zo planning) ?de bewoners zoeken het maar uit met hun dure parkeervergunning.
Reply to: De Rietveldzwanen
3 jaar 12 maanden ago
Rietveldzwanen
Het is voor toeristen en andere omstanders natuurlijk een leuk gezicht. Maar deze zwanen hadden schijt aan alles. Andere buren dan de behulpzame overbuurman hebben een aantal malen de overnachtingsplaats van stinkende uitwerpselen en daardoor overvloedig groeiend onkruid moeten ontdoen. En het intimiderende gedrag van de zwanen was inderdaad menig buurtgenoot te veel. Overigens zaten de zwanen er vorig jaar ook al. Dus volgend jaar weer ?
4 jaar 4 dagen ago
Straatkolk verstopt
Waarom moet de gemeente Delft mijn burgerservice nummer hebben voor het melden van een verstopte straatkolk of een niet brandede lantaarnpaal ? Vandaag 9 november is het 25 jaar geleden dat de muur is gevallen.
4 jaar 2 maanden ago
Parkeren Paardenmarkt
Gemeente heeft mij per mail laten weten dat op beide donderdagavonden er weer op de Paardenmarkt geparkeerd mag worden. Er is geen toezegging gedaan over aanpassen borden.
4 jaar 2 maanden ago
Parkeren Paardenmarkt
Ik heb de gemeente via melding openbare ruimte gevraagd ook op de borden aan te geven TOT WANNEER
4 jaar 2 maanden ago
Parkeren Paardenmarkt
Onlangs heeft de gemeente twee (tijdelijke) borden geplaatst in verband met de komende taptoe en kermis. Hier staat echter alleen vanaf wanneer niet mag worden geparkeerd, maar niet TOT wanneer.
4 jaar 2 maanden ago
oprichting BBN
Nu drie verenigingen die verder zullen samenwerken aan behoud en bevordering van het leef- en werkklimaat in de binnenstad. Veel succes! Namens OND, Ansje Jonquière-Kamps
Reply to: Jan van Hest
4 jaar 4 maanden ago
Jan van hest
Lieve Jan, rust zacht.

Pagina's