Recente reacties

3 jaar 11 maanden ago
Verarming van het groen is een foute zaak.
Deze architect zou zich uitsluitend bezig moeten houden met zijn verbouwing en niet aan de mensen zijn idee opdringen wat ze volgens hem moeten kunnen zien. Door de discussie te framen met termen als 'wildernis' en 'eng' stuurt hij aan op vernietiging van een uniek stukje Delft dat nu eens niet gedomineerd wordt door gebouwen. Zowel je verplaatsend over het stukje weg omgeven door bomen en struiken als het zomers groene aanzicht van de andere kant van het kanaal in het stukje noordelijk van de roeiclub geven een mooie uitzondering en beleving vergeleken met de rest van wat je daar vandaan langs het kanaal ziet. Daarnaast is het een kleine oase voor vogels. In de bladerloze winters, zoals nu, heb je de kans het gebouw van de weg af te zien, en daar is echt niet veel plezier aan te beleven.
3 jaar 11 maanden ago
Sprietjes langs Rietveld NZ
Langs het Rietveld NZ )westkant) zijn onlangs geplant wat als bomen door moeten gaan. Een luidruchtig aantal bewoners had bezwaar gemaakt tegen de nu al 4-jaar (?) geleden geplante moerascipressen aan de oostkant van het Rietveld omdat die een sprietig uiterlijk zouden hebben in de winter. Dus nu nog meer sprietjes toch? In de zomer laten de cipressen een prachtig wollig uiterlijk zien, een lust voor het oog. Ook de recent geplante sprietjes zullen groter groeien (net als de cipressen), maar laat voor variatie en invulling van de ruimte de cipressen alstublieft staan. Dan heeft het Rietveld ten minste nog wat groen te bieden in de zomer.
Reply to: Scheurbrommers
3 jaar 11 maanden ago
scheurbrommers/scooters
Hoe kan het dat 3 weken na de toezegging van wethouder Harpe kennelijk ontheffing is verleend om met (elektrische) bezorgscooters te gaan rijden vanaf een van de kernen van het Delftse autoluwe gebied, t.w. het Bastiaansplein? Johny's Burger Company dat sinds 3 februari is gevestigd in het voormalige pand van Mockamore midden op het plein, mag vanaf dat punt gaan bezorgen: de scooters staan al in de aanslag naast de roltrappen van de parkeergarage! Dat is toch vragen om moeilijkheden. De scooters moeten door heel wat autoluw gebied willen ze überhaupt de weg bereiken.
3 jaar 11 maanden ago
Drainagebuizen kapot
Vanaf 1997 zijn er drainage buizen aangelegd tijdens herbestratingen, voor het eest rondom de Paardenmarkt. Met de kennis van toen. Het kan dus best zijn dat deze drainage leidingen (buizen) niet geschikt waren voor dit doel. Wel zijn er tot 2005 controles uitgevoerd. Het is in ieder geval een aandachtspunt in het jaarlijkse wateroverleg met de Gemeente Delft, HHDelfland en de werkgroep Bodemdaling en Grondwateroverlast van Binnenstad Noord.
3 jaar 11 maanden ago
drainagebuizen kapot
Zou het bouwverkeer de drainagebuizen niet kapot gereden hebben? Het lijkt ook als of plassen nu veel langer blijven staan.
3 jaar 11 maanden ago
Welk groen aan Oostplantsoen.
Het is fantastisch dat hier een restant van de Oude stadswal is blijven bestaan. Dat het een beetje wild is geworden, maakt het juist leuk. Het is een soort rafelrandje van de binnenstad. Niet afknippen a.u.b. Ik loop of fiets hier al bijna veertig jaar met groot genoegen langs. Dat de (twee) toekomstige nieuwe bewoners in de noordoosthoek van het oude artilleriemagazijn deze 'soldatenbosjes' weg willen hebben, lijkt mij onredelijk. Het gaat om een bestaande toestand in de openbare ruimte. Daar gelden de wensen van veel meer mensen, ook die van mij.
3 jaar 11 maanden ago
groen Oostplantsoen
Even wezen kijken. Er zijn al veel struiken weg. Vanaf de overkant van de Schie zie je het dak van het Armementarium en een stukje van de raampjes op de begane grond. Is (nog?) geen spectaculair uitzicht.
3 jaar 11 maanden ago
Groen op het Oostplantsoen kan wel wat onderhoud gebruiken.
Ik ben voor herinrichting van het groen op het Oostplantsoen. De toon van de architect vond ik wat scherp aangezet. Ik heb zeker niet de indruk in of naast een no-go area te wonen. De bomen en het parkachtige karakter van de groenstrook vind ik prachtig en zeer waardevol voor de wijk en de stad. Ik hoop van harte dat de gemeente besluit de bomen te laten staan. Het voorstel van de architect om het wandelpad te verplaatsen naar de top van de dijk sprak mij echter wel erg aan. Ook het woekerende onkruid ben ik liever kwijt dan rijk. De project ontwikkelaars gaven aan dat hun tuinarchitect een voorstel zou aanleveren voor herinrichting van de groenstrook. Ik vertrouw erop dat BBN dat voorstel met een een open-mind zal bestuderen en samen met gemeente en het Project Paardenmarkt tot een ontwerp komt dat recht doet aan deze prachtige locatie.
3 jaar 11 maanden ago
Dit stukje groen moet
Dit stukje groen moet absoluut blijven. Ook al is het nog geen 100 meter, het geeft mij elke keer weer het gevoel buiten de stad te zijn, heerlijk een paar minuten wildernis per dag.
3 jaar 11 maanden ago
Groen Oostplantsoen
Persoonlijk houd ik erg van groen, maar ik kan me wel vinden in de reactie hierboven. De bomen laten staan sowieso, maar hier en daar wat struiken verwijderen om wat meer open ruimte te scheppen zou misschien wel beter zijn, ook voor het groen zelf. En dan de Wallertuin, ja, dat is een heel ander verhaal. Jammer dat je daar niet meer vrijelijk kan rondlopen, want dat is echt nog een prachtig verrassend stukje verwilderd groen in Delft.

Pagina's