Recente reacties

Reply to: Scheurbrommers
3 jaar 1 week ago
scheurbrommers/scooters
Hoe kan het dat 3 weken na de toezegging van wethouder Harpe kennelijk ontheffing is verleend om met (elektrische) bezorgscooters te gaan rijden vanaf een van de kernen van het Delftse autoluwe gebied, t.w. het Bastiaansplein? Johny's Burger Company dat sinds 3 februari is gevestigd in het voormalige pand van Mockamore midden op het plein, mag vanaf dat punt gaan bezorgen: de scooters staan al in de aanslag naast de roltrappen van de parkeergarage! Dat is toch vragen om moeilijkheden. De scooters moeten door heel wat autoluw gebied willen ze überhaupt de weg bereiken.
3 jaar 1 week ago
Drainagebuizen kapot
Vanaf 1997 zijn er drainage buizen aangelegd tijdens herbestratingen, voor het eest rondom de Paardenmarkt. Met de kennis van toen. Het kan dus best zijn dat deze drainage leidingen (buizen) niet geschikt waren voor dit doel. Wel zijn er tot 2005 controles uitgevoerd. Het is in ieder geval een aandachtspunt in het jaarlijkse wateroverleg met de Gemeente Delft, HHDelfland en de werkgroep Bodemdaling en Grondwateroverlast van Binnenstad Noord.
3 jaar 2 weken ago
drainagebuizen kapot
Zou het bouwverkeer de drainagebuizen niet kapot gereden hebben? Het lijkt ook als of plassen nu veel langer blijven staan.
3 jaar 2 weken ago
Welk groen aan Oostplantsoen.
Het is fantastisch dat hier een restant van de Oude stadswal is blijven bestaan. Dat het een beetje wild is geworden, maakt het juist leuk. Het is een soort rafelrandje van de binnenstad. Niet afknippen a.u.b. Ik loop of fiets hier al bijna veertig jaar met groot genoegen langs. Dat de (twee) toekomstige nieuwe bewoners in de noordoosthoek van het oude artilleriemagazijn deze 'soldatenbosjes' weg willen hebben, lijkt mij onredelijk. Het gaat om een bestaande toestand in de openbare ruimte. Daar gelden de wensen van veel meer mensen, ook die van mij.
3 jaar 2 weken ago
groen Oostplantsoen
Even wezen kijken. Er zijn al veel struiken weg. Vanaf de overkant van de Schie zie je het dak van het Armementarium en een stukje van de raampjes op de begane grond. Is (nog?) geen spectaculair uitzicht.
3 jaar 2 weken ago
Groen op het Oostplantsoen kan wel wat onderhoud gebruiken.
Ik ben voor herinrichting van het groen op het Oostplantsoen. De toon van de architect vond ik wat scherp aangezet. Ik heb zeker niet de indruk in of naast een no-go area te wonen. De bomen en het parkachtige karakter van de groenstrook vind ik prachtig en zeer waardevol voor de wijk en de stad. Ik hoop van harte dat de gemeente besluit de bomen te laten staan. Het voorstel van de architect om het wandelpad te verplaatsen naar de top van de dijk sprak mij echter wel erg aan. Ook het woekerende onkruid ben ik liever kwijt dan rijk. De project ontwikkelaars gaven aan dat hun tuinarchitect een voorstel zou aanleveren voor herinrichting van de groenstrook. Ik vertrouw erop dat BBN dat voorstel met een een open-mind zal bestuderen en samen met gemeente en het Project Paardenmarkt tot een ontwerp komt dat recht doet aan deze prachtige locatie.
3 jaar 2 weken ago
Dit stukje groen moet
Dit stukje groen moet absoluut blijven. Ook al is het nog geen 100 meter, het geeft mij elke keer weer het gevoel buiten de stad te zijn, heerlijk een paar minuten wildernis per dag.
3 jaar 2 weken ago
Groen Oostplantsoen
Persoonlijk houd ik erg van groen, maar ik kan me wel vinden in de reactie hierboven. De bomen laten staan sowieso, maar hier en daar wat struiken verwijderen om wat meer open ruimte te scheppen zou misschien wel beter zijn, ook voor het groen zelf. En dan de Wallertuin, ja, dat is een heel ander verhaal. Jammer dat je daar niet meer vrijelijk kan rondlopen, want dat is echt nog een prachtig verrassend stukje verwilderd groen in Delft.
3 jaar 3 weken ago
Laatste stukje groen
Architecten kunnen zich maar beter bezig houden met de gebouwde omgeving. Voor groen en landschap zijn landschapsarchitecten uitgevonden! Het groen langs het Oostplantsoen is samen met de Wallertuin nog het enige stukje echte groen in de binnenstad. Cultivering hiervan ( netjes aanharken) heeft tot gevolg dat het veel kleiner gaat lijken en onderdeel gaat uitmaken van de gebouwde omgeving. We praten maar over een metertje of vijf, net genoeg voor een strookje dwarsparkeren. Durven te verwaarlozen en de 'natuur' z'n gang laten gaan. Overigens denk ik niet dat de bewoners aan de overzijde van de Schie zitten te wachten op uitzicht op grijze dakpannen in plaats van groen. Bewoners, laat van je horen !
3 jaar 3 weken ago
electrische voertuigen
Inderdaad, heel gevaarlijk! Dat is al lang bekend, dus heel vreemd dat er nog steeds geen geluid wordt toegevoegd en dat daar van Overheidswege geen druk op wordt uitgeoeffend.

Pagina's