Recente reacties

4 jaar 3 maanden ago
bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden aan Rietveld NZ en Vlamingstraat NZ blijven Rietveld ZZ en Vlamingstraat ZZ bereikbaar via de poller op de Nieuwe Langendijk. Aanmelden als bewoner van Rietveld of Vlamingstraat.
4 jaar 4 maanden ago
Vertegenwoordiging re vraag Van Wissen
Tijdens de ledenvergadering van 10 februari j.l. werd bekendgemaakt dat er 232 leden zijn. Als u op een van de witte knopjes klikt bovenaan deze pagina kunt u meer informatie opvragen of zelfs meteen aanmelden als lid.
4 jaar 4 maanden ago
Renovatie groenstrook tussen DDS en Kantoorgracht
Tijdens mijn dagelijkse wandeling en gesprekken met tientallen buurtgenoten is een ieder uiterst tevreden over de aanpak van het groen tussen de DDS en de Kantoorgracht waarbij men zich afvraagd waarom niet alle klimop verwijderd is zodat de bomen weer hun vrijheid terug krijgen. Mijn vraag is nogmaals namens wie spreekt de belangenvereniging, namens hoeveel personen, gaat men langs de deuren met enquette formulieren, zou ik toch willen weten als ik bestuurder van Delft zou zijn
4 jaar 4 maanden ago
Re: soldatenbosje
De gemeente is zeer voortvarend te werk gegaan. Enigerlei mogelijke bezwaren vanuit de burgerij zijn zodoende omzeild. Efficiënt heet dat. Het enige positieve dat ik eraan zie is dat er aldaar nu een hondenuitlaatplaats is gecreëerd. Het trottoir is ook verwijderd. In plaats daarvan ligt er nu een smal looppaadje, ongeschikt voor moeders met kinderwagens of wandelaars met koffers op wieltjes. Ja, er wordt nog gewandeld in Delft. Het gevolg zal zijn dat deze wandelaars op het asfalt gaan lopen, daar waar fietsen en auto's ook rijden.
4 jaar 4 maanden ago
grondwaterstijging
Het waterschap moet altijd in overleg met de gemeente zorgen dat er voor burgers en bedrijven geen overlast is of komt. Dat is een kerntaak van een waterschap. Maar er kunnen (zwaar) wegende redenen zijn om hier van af te wijken. Let op: geen andere, zoals o.a. commerciele en/of andere belangen. En waarom zijn er geborgde zetels in een waterschap? Een ieder dient te worden gekozen, democratie heet dat!!!
4 jaar 4 maanden ago
Soldatenbosje
Wat nu.? Tijdens de laatste vergadering nog discussie geweest hierover..dat was dus al zinloos, blijkt nu. .Wisten we dat het al zo snel aangepakt zou worden?
4 jaar 4 maanden ago
Afbraak in ontwikkeling
Na een rigoureuze verwijdering van de nog weinige struiken vorige week, vandaag een verdere afbraak van het bosje. Aanwezig personeel zegt in opdracht van de gemeente te handelen. Heb wat foto's gemaakt. Hoe kan het dat de gemeente bomen laat verwijderen zonder inspraak?
4 jaar 4 maanden ago
Reactie op commentaar van Van Wissen
Dank zij de democratie, die wij in Nederland zo waarderen, mag u op de inhoud van het artikeltje hierboven reageren. Dat u nog nooit wat gevraagd is is jammer, nu is uw kans om uw mening te geven.
4 jaar 4 maanden ago
soldatenbosje
Ik vind ook dat het soldatenbosje behouden moet worden
4 jaar 4 maanden ago
Groot transport
Ik ben blij dat we door die grote wagens onze vuilnis opgehaald krijgen, oudere mensen de gelegenheid hebben om per bus de binnenstad te bezoeken en er mooie architectonische pareltjes in de binnenstad aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Het is natuurlijk zuur als iets beschadigd raakt, maar ik lees alleen lichte, tijdelijke en eenvoudig repareerbare schade. Dus wat mij betreft zou dit artikel beter herschreven kunnen worden naar een artikel waarin we aangeven hoe prettig het is dat we met mobiliteit goede initiatieven tot stand kunnen laten komen, waarmee de binnenstad wordt verfraaid en economisch wordt versterkt!

Pagina's