Recente reacties

Reply to: Kroosbestrijding
3 jaar 4 maanden ago
Kroost Vlamingstraat
Tot 2013 was het kroost een gering probleen in de Vlamingstraat: de 14 aldaar vertoevende eenden aten het op. Vervogens joegen de meerkoeten de eenden weg (in 2015 geen eenden). Gevolg: de hele Vlamingstraat vol met kroost.
3 jaar 4 maanden ago
Rietveld nz Raam zie foto
De uitstortopeningen van deze goten liggen 9 cm hoger als de goten in het midden van het kruispunt, dat water moet dus omhoog lopen !! Ziet iemand op deze foto de weggehaalde en niet teruggeplaatste paaltjes die verhinderde dat voetgangers vanaf de brug werden aangereden door rechtdoor gaand verkeer?? Ook het (veelgebruikte) fietsnietje bij Raam nr 2 is verdwenen. Het kapot gereden gietijzeren deksel van de molgoot is gerepareerd door er een steen onder te leggen in de goot !!
3 jaar 4 maanden ago
restafval in container
zijn de ondergrondse containers voor restafval bedoeld voor iedereen? de gemeente schijnt soms boete te geven
3 jaar 8 maanden ago
Henk vanBergen
Henk, Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding, dat gaat dus nooit gebeuren zonder de handvasthoudende medewerking van Gonnie. Ik weet niet hoeveel lintjes er bij binnenstad noord aanwezig zijn, maar Joop gravesteijn weet ik zeker. Misschien wordt het tijd voor een speciale bank bij de vergaderingen
3 jaar 9 maanden ago
Soldatenbosje
Nu was de gemeente wel iets te voortvarend en daarom was ik ook zeer verrast over de metamorfose van het stukje groen langs het Oostplantsoen aan de westzijde. Sinds kort weet ik dat het stukje groen Soldatenbosje heet, nooit geweten, al woon ik al 40 jaar in de binnenstad van Delft. Via de BBN vergaderingen had ik begrepen dat hierover met de gemeente eerst overleg zou zijn, maar daar konden ze kennelijk niet op wachten. Wat de reden ook is, het is inmiddels opgeknapt. Ja, eerlijk gezegd, vind ik het een verbetering voor voetgangers en het is wat overzichtelijker dan het eerst was. Vooral in het donker geeft dat een veiliger gevoel. Volgens mij zijn alle bomen behouden en is vooral veel verwilderde klimop deels verwijdeerd. Ik zou dat geen kaalslag willen noemen. Dus mijn persoonlijke mening is positief, alhoewel de handelwijze van de gemeente te wensen overlaat. Dit had helemaal geen haast, dus waarom dan nu ineens zo snel uitgevoerd?
3 jaar 9 maanden ago
bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden aan Rietveld NZ en Vlamingstraat NZ blijven Rietveld ZZ en Vlamingstraat ZZ bereikbaar via de poller op de Nieuwe Langendijk. Aanmelden als bewoner van Rietveld of Vlamingstraat.
3 jaar 10 maanden ago
Vertegenwoordiging re vraag Van Wissen
Tijdens de ledenvergadering van 10 februari j.l. werd bekendgemaakt dat er 232 leden zijn. Als u op een van de witte knopjes klikt bovenaan deze pagina kunt u meer informatie opvragen of zelfs meteen aanmelden als lid.
3 jaar 10 maanden ago
Renovatie groenstrook tussen DDS en Kantoorgracht
Tijdens mijn dagelijkse wandeling en gesprekken met tientallen buurtgenoten is een ieder uiterst tevreden over de aanpak van het groen tussen de DDS en de Kantoorgracht waarbij men zich afvraagd waarom niet alle klimop verwijderd is zodat de bomen weer hun vrijheid terug krijgen. Mijn vraag is nogmaals namens wie spreekt de belangenvereniging, namens hoeveel personen, gaat men langs de deuren met enquette formulieren, zou ik toch willen weten als ik bestuurder van Delft zou zijn
3 jaar 10 maanden ago
Re: soldatenbosje
De gemeente is zeer voortvarend te werk gegaan. Enigerlei mogelijke bezwaren vanuit de burgerij zijn zodoende omzeild. Efficiënt heet dat. Het enige positieve dat ik eraan zie is dat er aldaar nu een hondenuitlaatplaats is gecreëerd. Het trottoir is ook verwijderd. In plaats daarvan ligt er nu een smal looppaadje, ongeschikt voor moeders met kinderwagens of wandelaars met koffers op wieltjes. Ja, er wordt nog gewandeld in Delft. Het gevolg zal zijn dat deze wandelaars op het asfalt gaan lopen, daar waar fietsen en auto's ook rijden.
3 jaar 10 maanden ago
grondwaterstijging
Het waterschap moet altijd in overleg met de gemeente zorgen dat er voor burgers en bedrijven geen overlast is of komt. Dat is een kerntaak van een waterschap. Maar er kunnen (zwaar) wegende redenen zijn om hier van af te wijken. Let op: geen andere, zoals o.a. commerciele en/of andere belangen. En waarom zijn er geborgde zetels in een waterschap? Een ieder dient te worden gekozen, democratie heet dat!!!

Pagina's