Recente reacties

1 jaar 9 maanden ago
Beste Annemarie,
Beste Annemarie, Wij hebben jouw opmerking meegenomen in onze brief aan het college van B&W naar aanleiding van de evaluatie kentekenherkenning, zie ons stukje elders op de site Evaluatie kentekenherkenning bij toegang autoluwplus, geplaatst op 7 juni
1 jaar 9 maanden ago
Te hard rijden in autoluw gebied
De Minderbroerstraat is, na de kenteken afsluiting, een racebaan voor bezorg- en andere scooters. Echt bizar zo hard als ze rijden op dit voormalige woonerf.
1 jaar 9 maanden ago
Te hard rijden in autoluw gebied
De Minderbroerstraat is, na de kenteken afsluiting, een racebaan voor bezorg- en andere scooters. Echt bizar zo hard als ze rijden op dit voormaligfe woonerf.
1 jaar 9 maanden ago
te hard rijden
Graag onderschrijf ik uw brief. U heeft echter een categorie verkeersdeelnemers niet in uw brief genoemd die naar mijn mening meer bijdraagt aan de door u terecht geschetste overlast, namelijk fietsers. Het merendeel van de fietsers, de goede niet te na gesproken, beschouwen het voetgangersgebied als fietspad waarvoor die voetgangers maar moeten wijken. Dit asociaal gedrag leidt tot veel gevaarlijke situaties en veel irritatie. Onlangs is op de Oude Delft nog een voetganger met ernstig letsel in het ziekenhuis beland na een aanrijding door een fietser. Het is wachten op een volgend incident. Dit probleem wordt ook al in meerdere steden onderkend en zint men op maatregelen om het aso-gedrag van fietsers aan te pakken. Het lijkt me een goede zaak als hier in Delft ook de noodzaak van wordt ingezien zodat voetgangers onbezorgd kunnen rondwandelen. Indien u en meerdere bewoners van de binnenstad het met mij eens zijn dan wilt u de Gemeente hiervan wel op de hoogte stellen.
1 jaar 10 maanden ago
Boomspiegels
Kortgeleden zijn bij mij de boomspiegels geschoffeld. De schoffelaren gingen netjes om de plantjes heen. Ik heb even met hun staan praten en zij vertelden dat zij het maken van boomtuintjes een leuke en goede actie vinden. Hanneke, ik denk daardoor dat het schoffelen van jouw boomspiegel is gebeurd uit onwetendheid en niet uit onwil. Het plaatsten van een waarschuwingsbordje kan wellicht helpen.
1 jaar 10 maanden ago
Boomspiegels
Het is erg leuk om je boomspiegel te beplanten maar zo jammer als mensen van de gemeente de fris opgekomen wederik en zaailingen van 1- jarigen er in een onbewaakt ogenblik uit komen schoffelen. Uithuilen en opnieuw beginnen dan maar.
1 jaar 12 maanden ago
prima product
Mijn man en ik gebruiken al jaren naar grote tevredenheid WC eend, prima product. Ook mijn studerende kinderen zijn om. Geen speciaal product meer, gewoon de klassieker.
1 jaar 12 maanden ago
WC eend adviseert WC eend.
Buurtverenigingen wegen alleen bepaalde belangen af. Het is super dat ze er zijn, maar ze doen het echt alleen voor een selecte groep mensen. De belangengroepen kunnen beter of zorgen voor meer diversiteit binnen de vereniging, of ervoor uit komen niet ieder belang af te wegen. Immers: Niemand sputtert in de krant over hoe graag ze een nieuwe supermarkt willen, of een nieuwe brug. Wel staat de krant dagelijks vol met het ongenoegen van de buurtverenigingen, die geen nieuwe brug of supermarkt willen.
2 jaar 1 week ago
pasjes invoeren ondergrondse containers
Op de Paardenmarkt zitten de bakken standaard te vol. Als bewoner zie ik geregeld dat niet-bewoners deze volproppen. Pasjes invoeren?
2 jaar 1 week ago
Geen huisvuil/grofvuil aan huis ophalen Vlamingstr Rietveld
Als het vrachtwagenverbod de reden is om geen huisvuil of grofvuil aan huis op te halen, kan het dan niet worden opgeheven? Ik kan geen zware dingen tillen, laat staan naar de hoek van de straat slepen. Trouwens, er kan voor van alles en nog wat een ontheffing worden verleend. Dat kan dan voor Avalex ook.

Pagina's