Buslijn 61 blijft

Enige tijd geleden zijn er stemmen opgegaan om bus 61 uit de binnenstad te laten verdwijnen: vieze grote dieselbussen en er is geen behoefte aan busvervoer. BBN heeft bij de gemeente bepleit dat buslijn 61 wordt gehandhaafd, bij voorkeur op de huidige route. Er is behoefte vanuit de bewoners, zeker de ouderen, aan openbaar busvervoer in de binnenstad. Wij zien wel graag de huidige grote dieselbussen vervangen door kleinere, bij voorkeur elektrische, bussen.

Het openbaar vervoer in Delft is onderdeel van het streekvervoer en wordt geregeld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het openbaar vervoer in Delft en omstreken wordt binnenkort opnieuw aanbesteed. In het kader van deze aanbesteding heeft Delft op 25 oktober gewijzigde eisen aan de MRDH bekend gesteld. Hierin staat over het busvervoer in de binnenstad het volgende.

“Vanuit de belanghebbenden in de binnenstad is er breed draagvlak voor het vervangen van grote bussen door kleiner materieel. Dit draagvlak wordt ondersteund door het beperkt aantal in- en uitstappers en de beperkte ruimte in de binnenstad. Geen OV in de binnenstad is in onze ogen niet aan de orde. De loopafstanden naar het centrale en noordelijk deel van de binnenstad nemen dan fors toe tot 500 meter of meer (bijlage 1). De loopafstanden naar onder andere de winkels zijn (te) lang voor mensen die slecht ter been zijn. In de concessie Haaglanden streek zien wij dan ook graag terugkomen dat de binnenstad ontsloten blijft met openbaar vervoer. Delft heeft hierbij een sterke voorkeur voor een duurzaam, kleinschalig en innovatief OV-concept in de binnenstad. De huidige route via de Binnenwatersloot - Oude Langendijk - Koepoortbrug lijkt in onze ogen het meest voor de hand te liggen, maar ontsluiting naar of via andere wegen in de binnenstad is naar behoefte ook mogelijk.”

Wij zijn zeer blij dat het openbaar busvervoer in de binnenstad nu veilig is gesteld.

Voor de hele brief klik hier

geplaatst op 27 oktober 2017

Reacties

Door Hans Richters (niet gecontroleerd) op
In bovenstaande tekst is sprake van bussen die diesel als brandstof zouden gebruiken. Als het de bussen betreft met de grote tanks op het dak: dat zijn gashouders. Deze bussen rijden op aardgas.